De missie toegelicht

Diepgeworteld in onze menselijke aard ligt, behalve eten, drinken, kleding en onderdak, de behoefte aan verbondenheid en geborgenheid. Het is een belangrijke bijdrage aan ons gevoel van welzijn. In die behoefte wordt in onze cultuur in de regel voorzien door familie, vrienden en verenigingen. En tegenwoordig ook op sociale ontmoetingsplaatsen en -media.

Maar eeuwenlang waren ook de vele kerkgemeenschappen, ontstaan vanuit een diversiteit aan religies, een verbindende factor. In het karakteristieke Friese landschap, in de steden en in de dorpen herinneren de meer dan 700 kerkgebouwen ons daar dagelijks aan, als bakens van gemeenschapszin.

Leegstand

De religieuze verbondenheid neemt af en daarom raken veel van deze historische gebouwen in onbruik. Voor sommige wordt een herbestemming gevonden maar de meeste hebben geen functie meer. Ze worden door het Rijk, gemeentes of stichtingen als monumenten overgenomen en onderhouden en soms gebruikt voor culturele evenementen.

Blijvend gebruik voor sociale cohesie

Hoe mooi zou het zijn om deze monumenten in hun authentieke waarde te blijven gebruiken voor activiteiten en projecten op het gebied van plaatselijke saamhorigheid en welzijn? Dat idee is de Tsjerkebier missie. Maak de 'âlde Fryske tsjerken' gezellig, toegankelijk en een pleisterplaats van sociale verbondenheid. We willen daar de geest weer in de fles krijgen.

We richten ons dus niet op het overnemen of onderhouden van oude kerkgebouwen. Dat laten we over aan de overheden en daarop gerichte organisaties. En dus ook niet op het organiseren van culturele evenementen. Ook daar zijn andere organisaties voor.

Waar het ons om gaat is het blijvend gebruik van deze waardevolle kerkgebouwen voor projecten op het gebied van sociale cohesie. 

Graan voedt en verbindt

Zo'n missie moet ergens door gedragen worden. In de basisbehoefte van eten en drinken wordt al eeuwenlang voorzien door graanproducten. Er zijn al brood- en bierrecepten gevonden op kleitabletten in Mesopotamië, de bakermat van onze hedendaagse cultuur. En van de gluten in het graan worden tegenwoordig kleefstoffen gemaakt. Graan als de lijm van de samenleving.

Op die gedachte borduren wij voort door in een voormalige timmerfabriek in Easterwierrum, met uitzicht op de 13e eeuwse 'Âld Toer' van het buurtschap Tsjerkebuorren, bijzondere bierbrouwsels van gemoute gerst, hop en gist te maken. Een deel van de opbrengst van deze ambachtelijke en smaakvolle speciaalbieren zal gaan naar projecten die we willen ontwikkelen om deze missie te realiseren.

Het realiseren van de missie

Ideeën hierover ontwikkelen we en bespreken we graag in onze brouwerij, die we een gezellige broedplaats in de dorpsgemeenschap willen laten zijn. Naast de Gisting- en de Lageringtanks hebben we daar ook een Denktank: een grote stamtafel in het midden van ons proeflokaal. Daar hopen we deze plannen met heel veel creatieve geesten verder te ontwikkelen.

Tsjerkebier is speciaalbier met een speciale missie!