Disclaimer

De website www.tsjerkebier.frl en www.tsjerkebier.nl en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Tsjerkebier BV.

Toepasselijkheid

Deze disclaimer (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze Website, als ook op de via of op deze Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (Informatie).

Door uw bezoek en gebruik van deze Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren u om geregeld te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Om de Gebruiksvoorwaarden op te slaan of te printen kunt u gebruikmaken van de printmogelijkheid van uw browser. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op <datum>.

Deze Website is opgezet als informatieve site en is niet bedoeld als advies. De Website heeft ook niet als primaire doel het afsluiten van transacties.

Functioneren van deze Website

Wij stellen alles in het werk om deze Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen hiervoor begrip en wijzen erop dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Website en het verminderde of tijdelijk niet functioneren van de Website.

Informatie op deze Website

Wij stellen deze Website met zorg samen en streeft ernaar dat alle Informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen waardoor wij de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens of informatie niet kunnen garanderen. Keuzes of beslissingen die op basis van deze informatie worden maakt, zijn voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij Tsjerkebier BV. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tsjerkebier BV de inhoud van de Website en haar toepassingen, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar externe internetpagina’s dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze Website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze Website.

Onze Privacy- en Cookiebeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.