Pûstertraper

  • Aanbieding
  • Normale prijs € 2,50
Inclusief BTW


 

Pûstertraper

De swierste put yn tsjerke wie foar de pûstertraper. Hy soarge foar wyndruk yn it oargel troch te traapjen op ’e blaasbalch. Soms foar in âld hymphamp fan in oargel, sa lek as in tjems. Dûmny ferskes opjaan, de oargelist spylje, de gemeente sjonge - mar hy docht it wurk. Dan wolle jo nei de tiid wol eefkes bekomme mei in hearlike Kwadrupel mei toarnbei. Tsjoch!

Orgeltrapper

De zwaarste klus in de kerk was voor de orgeltrapper. Hij zorgde voor winddruk door te trappen op de balg. Soms voor een amechtig instrument, zo lek als een vergiet. Dominee gaf de liederen op, de organist speelde, de gemeente zong - maar hij deed het werk. Dan wil je na afloop wel even bijkomen met een heerlijke Quadrupel met bramen. Proost!

Ingrediënten

Deze Pûstertraper is gemaakt van Spannenburger Oer grondwater, gerstemout, hop, gist en bramen. Bevat gluten.

Duurzaam

Tsjerkebier wordt gebrouwen met duurzame energie van eigen bodem.

Alc. 9,6% Vol.